Rss Feed

C# ile Görüntü İşleme – 2

Tarih: January 2nd, 2009 | Yazan: | Kategori: Programlama | Etiketler: , , , , | 45 Yorum »

Daha önce görüntü okuma, gösterme ve kaydetme gibi başlıca fonksiyonları vermiştim. Aşağıda ise asıl görüntüyü işeyecek fonksiyonlar bulunmaktadır. Tabii buradaki fonksiyonları kullanbilmek için daha önceden verdiğim şekilde görüntünün dizilere aktarılmış olması gerekiyor.

Önceki yazıda gri seviyeye çevirilmiş görüntümüz vardı eğer bu görüntüyü siyah beyaza çevirmek istiyorsanız bunun için bir eşik değeri seçerek 0-255 arasındaki gri seviye görüntüyü bu seviyeye göre siyah veya beyaz olarak ayırmak gerekiyor. Eşik değerini sabit bir değer olarak belirleyebileceğiniz gibi her görüntüye göre dinamik olarak bir eşik değeri belirleyebilen bir yöntem de mevcuttur: otsu. Otsu algoritması sayesinde üzerinde çalıştığınız görüntüye özel bir eşik değerini otomatik olarak belirleyebilirsiniz. Bunun için görüntünün histogram dizisine ihtiyacınız olacak. İlk yazıda verdiğim kodda histogram çıkartma özelliği yoktu. Bunun için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:


int[,] pixelArray = new int[pictureBox1.Image.Height, pictureBox1.Image.Width];
int[,] greyPixelArray = new int[pictureBox1.Image.Height, pictureBox1.Image.Width];
int[] histogram = new int[256];

void BuildPixelArray(ref Image myImage)
{
pixelArray = new int[imageWidth, imageHeight];
greyPixelArray = new int[imageWidth, imageHeight];
Rectangle rect = new Rectangle(0, 0, myImage.Width, myImage.Height);
Bitmap temp = new Bitmap(myImage);
BitmapData bmpData = temp.LockBits(rect, ImageLockMode.ReadWrite, PixelFormat.Format24bppRgb);
int remain = bmpData.Stride - bmpData.Width * 3;
unsafe
{
byte* ptr = (byte*)bmpData.Scan0;
for (int j = 0; j < bmpData.Height; j++)
{
for (int i = 0; i < bmpData.Width; i++)
{
pixelArray[i, j] = ptr[0] + ptr[1] * 256 + ptr[2] * 256 * 256;
greyPixelArray[i, j] = (int)((double)ptr[0] * 0.11 + (double)ptr[1] * 0.59 + (double)ptr[2] * 0.3);
histogram[greyPixelArray[i, j]]++;
ptr += 3;
}
ptr += remain;
}
}
temp.UnlockBits(bmpData);
}

Burada histogram dizisini de oluşturduktan sonra artık otsu algoritması sayesinde dinamik olarak eşik değerini belirleyebiliriz:


int otsuValue;

void Otsu()
{
double fmax = -1.0;
double m1, m2, S, toplam1 = 0.0, toplam2 = 0.0;
int nTop = 0, n1 = 0, n2;

for (int i = 0; i < 256; i++)
{
toplam1 += (double)i * (double)histogram[i];
nTop += histogram[i];
}

for (int i = 0; i < 256; i++)
{
n1 += histogram[i];
if (n1 == 0)
continue;
n2 = nTop - n1;
if (n2 == 0)
break;
toplam2 += (double)i * (double)histogram[i];
m1 = toplam2 / n1;
m2 = (toplam1 - toplam2) / n2;
S = (double)n1 * (double)n2 * (m1 - m2) * (m1 - m2);
if (S > fmax)
{
fmax = S;
otsuValue = i;
}
}
}

Otsu veya sabit bir değere göre görüntüyü siyah beyaza çevirecek kod ise aşağıdadır. Bu fonksiyonun aldığı argThreshold parametresi eşik değerini belirtern 0-255 arasında bir değerdir.


void Binary(int argThreshold)
{
binaryPixelArray = new int[imageWidth, imageHeight];
for (int i = 0; i < imageWidth; i++)
{
for (int j = 0; j < imageHeight; j++)
{
if (greyPixelArray[i, j] < threshold)
binaryPixelArray[i, j] = 0;
else
binaryPixelArray[i, j] = 255;
}
}
}

Görüntüyü siyah beyaza çevirdikten sonra eğer kenar bulma algoritmalarını kullanmak isterseniz bir kaç seçeneğiniz mevcut. Bunlardan en popüleri sobel kenar bulma filtresidir. Aşağıdaki fonksiyonda type parametresi hangi tür kenarların bulunacağını belirtmek içindir. Dikey, yatay, köşegen şeklindeki kenarları veya tamamını ayrı ayrı bulabilirsiniz.


void Sobel(int type)
{
int normalizeMax = 0;
int normalizeMin = maxIntVal;

sobelPixelArray = new int[imageWidth, imageHeight];
int[,] sobelArray1 =
new int[3, 3] {
{ 1, 0, -1 },
{ 2, 0, -2 },
{ 1, 0, -1 }
};

int[,] sobelArray2 =
new int[3, 3] {
{ 1, 2, 1 },
{ 0, 0, 0 },
{-1,-2,-1 }
};
int[,] sobelArray3 =
new int[3, 3] {
{ 2, 1, 0 },
{ 1, 0,-1 },
{ 0,-1,-2 }
};

int G1, G2, G3;
for (int i = 1; i < imageWidth - 1; i++)
{
for (int j = 1; j < imageHeight - 1; j++)
{
G1 = 0;
G2 = 0;
G3 = 0;
for (int k = -1; k < 2; k++)
{
for (int l = -1; l < 2; l++)
{
G1 += greyPixelArray[i + k, j + l] * sobelArray1[k + 1, l + 1];
G2 += greyPixelArray[i + k, j + l] * sobelArray2[k + 1, l + 1];
G3 += greyPixelArray[i + k, j + l] * sobelArray3[k + 1, l + 1];
}
}
if(type == 0)
{
sobelPixelArray[i, j] = Math.Abs(G1) + Math.Abs(G2) + Math.Abs(G3);
}
else if (type == 1)
{
sobelPixelArray[i, j] = Math.Abs(G2);
}
else if (type == 2)
{
sobelPixelArray[i, j] = Math.Abs(G1);
}
else if (type == 3)
{
sobelPixelArray[i, j] = Math.Abs(G3);
}

if (normalizeMax < sobelPixelArray[i, j])
normalizeMax = sobelPixelArray[i, j];
if (normalizeMin > sobelPixelArray[i, j])
normalizeMin = sobelPixelArray[i, j];
}
}

NormalizeArray(ref sobelPixelArray, normalizeMax, normalizeMin);
}

Yukarıda bulunan kodun en altında çağırılan normalize fonksiyonu ise sonuç dizisini 0-255 değerleri arasına düşürmek içindir:


void NormalizeArray(ref int[,] sourceArray,int normalizeMax,int normalizeMin)
{

int factor = normalizeMax - normalizeMin;
for (int i = 0; i < sourceArray.GetLength(0); i++)
{
for (int j = 0; j < sourceArray.GetLength(1); j++)
{
sourceArray[i, j] = (sourceArray[i, j] - normalizeMin) * 255 / factor;
}
}
}

Bir diğer kenar bulma yöntemi ise Prewitt’tir:


int[,] prewittPixelArray;

void Prewitt()
{
int normalizeMax = 0;
int normalizeMin = maxIntVal;
prewittPixelArray = new int[imageWidth, imageHeight];
int[,] PrewittArray1 =
new int[3, 3] {
{-1,-1,-1 },
{ 0, 0, 0 },
{ 1, 1, 1 }
};

int[,] PrewittArray2 =
new int[3, 3] {
{ -1, 0, 1 },
{ -1, 0, 1 },
{ -1, 0, 1 }
};
int[,] PrewittArray3 =
new int[3, 3] {
{-1,-1, 0 },
{-1, 0, 1 },
{ 0, 1, 1 }
};

int[,] PrewittArray4 =
new int[3, 3] {
{ 1, 1, 0 },
{ 1, 0,-1 },
{ 0,-1,-1 }
};

int G1, G2, G3, G4;
for (int i = 1; i < imageWidth - 1; i++)
{
for (int j = 1; j < imageHeight - 1; j++)
{
G1 = 0;
G2 = 0;
G3 = 0;
G4 = 0;
for (int k = -1; k < 2; k++)
{
for (int l = -1; l < 2; l++)
{
G1 += greyPixelArray[i + k, j + l] * PrewittArray1[k + 1, l + 1];
G2 += greyPixelArray[i + k, j + l] * PrewittArray2[k + 1, l + 1];
G3 += greyPixelArray[i + k, j + l] * PrewittArray3[k + 1, l + 1];
G4 += greyPixelArray[i + k, j + l] * PrewittArray4[k + 1, l + 1];
}
}

prewittPixelArray[i, j] = Math.Abs(G1) + Math.Abs(G2) + Math.Abs(G3) + Math.Abs(G4);
if (normalizeMax < prewittPixelArray[i, j])
normalizeMax = prewittPixelArray[i, j];
if (normalizeMin > prewittPixelArray[i, j])
normalizeMin = prewittPixelArray[i, j];
}
}

int factor = normalizeMax - normalizeMin;
for (int j = 1; j < imageHeight - 1; j++)
{
for (int i = 1; i < imageWidth - 1; i++)
{
prewittPixelArray[i, j] = (prewittPixelArray[i, j] - normalizeMin) * 255 / factor;
}
}
}

Prewitt ve sobel’e alternatif olarak Robert kenar bulma filtresi de mevcuttur :


int[,] robertPixelArray;

void Robert()
{

robertPixelArray = new int[imageWidth, imageHeight];
for (int i = 1; i < imageHeight - 1; i++)
{
for (int j = 1; j < imageWidth - 1; j++)
{
robertPixelArray[j, i] = Math.Abs(greyPixelArray[j, i] - greyPixelArray[j - 1, i - 1]) + Math.Abs(greyPixelArray[j, i - 1] - greyPixelArray[j - 1, i]);
}
}
}

Eğer kenar bulma algoritmalarını kullanmadan önce görüntüdeki gürültüleri temizlemek istiyorsanız mean, median ve gaussian filtereleri ile bu işlemi yapabilirsiniz.

Mean filtresi :


int[,] meanPixelArray;

void Mean()
{
meanPixelArray = new int[imageWidth, imageHeight];
for (int i = 1; i < imageHeight - 1; i++)
{
for (int j = 1; j < imageWidth - 1; j++)
{
meanPixelArray[j, i] =
(
greyPixelArray[j, i - 1]
+ greyPixelArray[j, i + 1]
+ greyPixelArray[j, i]
+ greyPixelArray[j - 1, i - 1]
+ greyPixelArray[j - 1, i + 1]
+ greyPixelArray[j - 1, i]
+ greyPixelArray[j + 1, i - 1]
+ greyPixelArray[j + 1, i + 1]
+ greyPixelArray[j + 1, i]
) / 9;
}
}
}

Median filtresi:


int[,] medianPixelArray;

void Median()
{

medianPixelArray = new int[imageWidth, imageHeight];
int[] tempArray = new int[9];
for (int i = 1; i < imageHeight - 1; i++)
{
for (int j = 1; j < imageWidth - 1; j++)
{
int counter = 0;
for (int k = -1; k < 2; k++)
{
for (int l = -1; l < 2; l++)
{
tempArray[counter++] = greyPixelArray[j + l, i + k];
}
}
System.Array.Sort(tempArray);
medianPixelArray[j, i] = tempArray[4];
}
}
}

Gaussian filtresi


int[,] gaussianPixelArray;

void Gaussian()
{
gaussianPixelArray = new int[imageWidth, imageHeight];

int[,] gaussianArray =
new int[5, 5] {
{1,4,7,4,1},
{4,16,26,16,4},
{7,26,41,26,7},
{4,16,26,16,4},
{1,4,7,4,1}
};
int tempSum;
for (int i = 2; i < imageHeight - 2; i++)
{
for (int j = 2; j < imageWidth - 2; j++)
{
tempSum = 0;
for (int k = -2; k < 3; k++)
{
for (int l = -2; l < 3; l++)
{
tempSum += greyPixelArray[j + l, i + k] * gaussianArray[k + 2, l + 2];
}
}
gaussianPixelArray[j, i] = tempSum / 273;
}
}
}

Daha sonraki yazıda yapısal (morfolojik) işlemleri yapan filtreleri de açıklamalarıyla birlikte vermeyi düşünüyorum. O zamana kadar hepinize kolay gelsin.


45 Comments on “C# ile Görüntü İşleme – 2”

 1. 1 KAVUT said at 23:00 on January 5th, 2009:

  Ellerine sağlık Ahmetçim, çok faydalı oldu görüntü işleme hakkındaki yazı dizin.. Teşekkkür ederim.. bir arada, fraktal geometri hakkındaki düşüncelerini paylaşırsan daha menmun olacağım (9 ocaktan sonrası ilgilendirmiyor;))).. İyi yazmalar..

 2. 2 Ahmet Kakıcı said at 23:03 on January 5th, 2009:

  Emrah 9 ocak tarihine kadar fraktalı bırak adımı yazmaya vaktim yok :(

 3. 3 Görüntü İşleme - C# | Ahmet Kakıcı said at 17:17 on January 6th, 2009:

  […] algılama, gürültü yok etme ve yapısal (morfolojik) filtreleri de bir sonraki yazımda paylaşmak üzere. İyi işlemeler diliyorum :) Benzer yazılar:C# ile Görüntü İşleme – […]

 4. 4 bylore said at 19:50 on March 7th, 2009:

  bekliyoruz hoca

 5. 5 Ramazan Uluçay said at 11:23 on March 13th, 2009:

  Bende bekliyorum vaktin olunca yazarsan iyi olur.

 6. 6 Mustafa ÇAKMAK said at 21:11 on May 17th, 2009:

  yazılarınızı dikkatle okuyup,uygulama yapmaya çalıştım.

  Anladığım kadarıyla Görüntü işleme uygulamalarında işlem sırası şöyle olmalıdır.

  1 – Resmin pixelleri taranarak gri seviyeye dönüştürülür.
  2 – otsu algoritması ile yada sabit eşik değerine göre resim siyah beyaz hale getirilir.
  3 – Siyah beyaz resim üzerindeki gürültüleri temizlemek için mean,median yada gaussian filtreleri uygulanır.
  4 – Filtrelenen görüntü kenar bulma algoritmalarından(sobel , prewitt yada robert…) biri ile netleştirilir.

  Artık net olarak işlenen resim bundan sonrasında istenilen doğrultuda kullanılır.

  Benim yazılarınızda anladığım ve uygulanması gereken işlem sırası budur.Öğrendiklerim arasında yanlış bilgilar var ise düzeltirmisiniz.
  Uygulama esnasında karşıma çıkan bir problemde şudur:Form ekranına picturebox1’de orjınal resim bulunmakta. picturebox2 ye ise siyah beyaza çevrilmiş resmi gönderiyorum. for dongulerınde picturebox’ların width ve height değerlerini kullanıyorum fakat oluşturulan dizinin küçük olduğuna dair hata alıyorum.Picturebox ile resim boyutları arasındaki fark nereden kaynaklanıyor acaba.
  Teşekkür ediyorum.iyi çalışmalar.

 7. 7 Ahmet Kakıcı said at 21:54 on May 17th, 2009:

  Görüntünün boyutlarını picturebox’tan alıyorsan, picturebox’ın boyutlarının görüntünün boyutlarına eşit olduğuna emin olmalısın. Tam hatırlamıyorum ama AutoSize diye bir özelliği vardı picturebox nesnesinin. Ona true değeri verirsen picturebox boyutları yüklenen görüntünün boyutuna göre otomatik olarak ayarlanıyor. İkinci picturebox değerlerini ise birincinin boyutlarını okuyarak kendin değiştirebilirsin de.
  Sorununu doğru anladıysam ve tek hata boyut hatasıysa bunları denersen işini görebilir.
  Kolay Gelsin.

 8. 8 Mustafa ÇAKMAK said at 08:20 on May 18th, 2009:

  autosize özeliğini true yapmıştım ama tekrar deniyeceğim.işlem sırası ile ilgili bir cevap yazmadığınızdan sıralamanın doğru olduğu kanısına varıyorum.Bir sonraki yazınızı sabırsızlıkla bekliyorum.
  teşekkür edirim.

 9. 9 Mustafa ÇAKMAK said at 09:24 on May 18th, 2009:

  boyut problemini çözdüm. bundan sonra mean filtresini ve kenar bulma algoritmasını deniyeceğim.

 10. 10 Ahmet Kakıcı said at 09:45 on May 18th, 2009:

  İşlem sırasına bir yorum yapmadım çünkü hedefinizin ne olduğunu bilmiyorum.
  Ancak aşağıdaki adresten efeklterin ne gibi işlere yaradığını ve sonuçlarını görebilirsiniz;
  http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/wksheets.htm

  Kolay Gelsin.

 11. 11 Mustafa ÇAKMAK said at 21:35 on May 23rd, 2009:

  yapmaya çalıştığım sey,görüntüsünü aldığım nesnenin veri tabanında kayıtlı nesne olup olmadığını bulmak.Örneğin bir kalem gorüntüsünden bulunan nesnenin kalem olduğunu analayabilmek.

 12. 12 mustafa çakmak said at 17:18 on May 27th, 2009:

  Son yazınızda “Daha sonraki yazıda yapısal (morfolojik) işlemleri yapan filtreleri de açıklamalarıyla birlikte vermeyi düşünüyorum. O zamana kadar hepinize kolay gelsin.” demiştiniz.
  erosion ve dilate filtrelerini internetten araştırdım,bi takım kaynak kodlar da buldum.Mantığını anladım fakat uygulamada sıkıntı yaşıyorum.
  Eğer yazınız, hazır olmasa dahi yayınlanacak durumda ise yapısal (morfolojik) filtreleme konusunu yayınlayabilirmisiniz.Yada kaynak kod noktasında yardımcı olurmusunuz.Bunun nedeni ise denemelerimi sizin verdiğiniz kaynak kodlar üzerinden yapıyorum.
  iyi çalışmalar dilerim.

 13. 13 rıdvan said at 19:02 on July 21st, 2009:

  kodları çalıştırırken tam olarak ne gibi değiştirmeler yapmalıyım çalıştırmak için hataları düzeltmeye çalışırken içinde kayboldum lütfen mail adresime yardımcı olur musunuz?

 14. 14 Ahmet Kakıcı said at 19:09 on July 21st, 2009:

  @Mustafa morfolojik filtreleri de yazdım 3. yazıda.

  @Rıdvan herhangi bir değişiklik yapmana gerek yoktu ki !?

 15. 15 Hüseyin said at 23:14 on July 28th, 2009:

  Elinize sağlık, ama ekran görüntüsü falan verseydiniz sonuçları gözleme imkanımız olurdu…

 16. 16 Ahmet Kakıcı said at 23:39 on July 28th, 2009:

  Madem ihtiyaç var yakında ekran görüntülerini de eklerim.

 17. 17 Görüntü İşleme Örnekleri | Ahmet Kakıcı said at 15:40 on August 3rd, 2009:

  […] işleme ile ilgili kodları verdiğim bir yazıya gelen yorumdan sonra yazdığım programdan aldığım sonuçları da yayınlamaya karar […]

 18. 18 mustafa said at 16:07 on August 11th, 2009:

  Hocam 2 tane resmi tek bir resim gibi üst üste işlememiz mümkün müdür? yani 2 aynı boyutlu jpg resmi var. 1.resmi 2 resmin üzerine işlemek istiyorum, bu mümkünse naslı yapmalıyım?

 19. 19 Hüseyin said at 18:45 on August 16th, 2009:

  Soru bana değil ama evet mümkün. Bunun için her iki resimden okuduğun pixelleri kırmızı yeşil ve mavi renklerine ayır. Sonra herbirini ayrı ayrı topla ve ikiye böl, yani ortalamalarını al k=(k1+k2/2), y=(y1+y2)/2 ve m=(m1+m2)/2. Daha sonra son durumu pixele yaz. Böylece aynı çerçevede her iki resim görünebilir. Eğer biri daha baskın olsun istiyorsan, baskın olmasını istediğini 2/3 ile çarpar, diğerini 1/3 ile çarpar, sonra bunları toplar 3’e bölersin…

 20. 20 Alavi said at 21:25 on September 24th, 2009:

  Hocam 2 tane resmi tek bir resim gibi üst üste işlememiz mümkün müdür? yani 1 aynı boyutlu jpg resmi var. 1.resmi 2 resmin üzerine işlemek istiyorum, bu mümkünse naskı yapmalıyım?;

 21. 21 karadoğan said at 11:55 on December 31st, 2009:

  Hocam Mean algoritmasını oluşturdum fakat burdaki MeanArray dizisini nasıl kullanacaz acaba

 22. 22 Ahmet Kakıcı said at 13:14 on December 31st, 2009:

  Mean fonksiyonu greyPixelArray dizisi içindeki verileri uygun katsayılarla çarpıp topladıktan sonra meanPixelArray dizisine yazıyor.

  Detaylı bilgi için http://homepages.inf.ed.ac.uk/rbf/HIPR2/mean.htm

 23. 23 yakup maltepe said at 14:08 on February 13th, 2010:

  ahmet bey sizden istirhamim youtubeye koyduğum videoların ayarlarini seçerken aramalarda gozukucek goruntu resmını belirlemek için sadece 3 tane resim çikiyor fakat ben firmamin logosunun en one gelmesini istiyorum bunu nasil sağlarim yardimci olursaniz sevinirim tam olrak anlatmak istediğim şey youtubede kı videolarimizin youtubede yayınlanirken kı gozuken goruntuyu ben o video içersinde istediğim her hangi bir goruntu nasil yaparim

 24. 24 Ahmet Kakıcı said at 12:47 on February 15th, 2010:

  Yakup bey youtube video için uygun görüntüyü neye göre seçiyor bilmediğim için bu sorunuza cevap veremeyeceğim.

 25. 25 Ahmet Çakırcı said at 16:42 on March 24th, 2010:

  Ahmet hocam bir sorum olcaktı ben optik okuyucu sistemini SetPixel ile beli bir noktanın belli bir rgb değerlerini alsam olmaz mı diye soracaktım Kolay gelsin

 26. 26 Ahmet Kakıcı said at 22:25 on March 24th, 2010:

  SetPixel ve GetPixel fonksiyonları yukarıdaki yönetme göre çok çok daha yavaştır.

 27. 27 emre yıldız said at 01:29 on April 18th, 2010:

  merhaba hocam.biz canny edge detectionla resim işlemeye çalışıyoruz.opencv kütüphanesiyle yaptık fakat hazır fonksiyon kullanmadan yapmamız lazım.bize hangi kodları kullanacağımızı söyleyebilirmisiniz?
  yardımınız için teşekkürler

 28. 28 Ahmet Kakıcı said at 13:21 on April 18th, 2010:

  Hangi dilde yazmak istiyorsunuz ?

 29. 29 hamza said at 19:09 on July 1st, 2010:

  Merhaba hocam bende şuan görüntü işleme ile ilgilneniyorum.ancak ben c ile yüz tanımayla ilgileniyorum.ancak

  Bitmap img1 = new Bitmap(pictureBox2.Image);

  img1.Save(@”C:\”);
  img1.Dispose();

  bu şekilde fotoyu kaydediyorum.ancak foto kaydolmasına rağmen devamında ki işlemlerde hata alıyorum..
  sanki hafızada kalıyor.bunu hafızan nasıl silebilirim

 30. 30 Ahmet Kakıcı said at 22:06 on July 1st, 2010:

  Ne gibi bir hata veriyor?

 31. 31 Orhan Veli said at 11:45 on February 19th, 2011:

  Ahmet Bey öncelikle yazmış olduğunuz yazılar için çok teşekkür ederim. Bunları deneyeceğim bir de bundan bir aşama sonrası olan karşılaştırma olayını da kullanmak istiyorum. Bu konuda nasıl birşey tavsiye edersiniz? Hangi yollar ile yapmalıyım?

 32. 32 cetiner said at 11:17 on February 23rd, 2011:

  otsu metodundan dönen değeri,binary fonksiyonunda parametre olarak kullanılacak sanırım,bir de binary fonksiyonunda argthreshold değeri fonksiyon içerisinde threshold değerini ifade ediyor değil mi ,iyi çalışmalar ,teşekkür ederiz çalışmalarınız için .

 33. 33 Ahmet Kakıcı said at 23:43 on February 23rd, 2011:

  Dedikleriniz tamamen doğru.

 34. 34 ahmet eren said at 11:31 on July 7th, 2011:

  iyi günler hocam benim C# veya java ile fotograftan plaka okuma projesi yapmam gerekiyor bunu anlatan bi makale yayınlamanız mümkün müdür veya bana yardımcı olabilecek bir kaynak kodu göndermeniz eger varsa tabi

 35. 35 serkan said at 21:32 on February 19th, 2012:

  iyi günler bana verilen üç resimdeki mimikleri ayıran bsit bir C programı lazım. elinizde örnek kod varsa gönderebilirmisiniz

 36. 36 gzdtrn said at 14:30 on June 26th, 2012:

  Merhaba hocam , benim C# ile plaka tanıma projesi yapmam gerekiyor. Araştırıyorum ancak örnek pek bulamadım. Bu konuyla ilgili bir makale veya varsa proje paylaşabilir misiniz ?

 37. 37 Ahmet Kakıcı said at 16:53 on June 26th, 2012:

  http://derindelimavi.blogspot.com/2009/09/plaka-okuma.html

  http://derindelimavi.blogspot.com/2010/01/plaka-okuma-ii.html

 38. 38 aykut said at 18:10 on December 16th, 2012:

  Merhabalar hocam bende bir ödevle uğraşıyorum görüntü işleme ile boy ölçümü yazmış direk hocam ama pek anlayamadım sadece kodlarla nasıl bir yol izleyebilirim yardımcı olurmusunuz? Bir cismin boyunu nasıl ölçtürebilirim anlıyamıyorum.

 39. 39 Ahmet Kakıcı said at 21:35 on December 16th, 2012:

  şu arama sonucuna bakabilirsin @aykut
  https://www.google.com.tr/search?q=image+processing+measure+object+size

 40. 40 selin said at 13:42 on December 22nd, 2012:

  merhaba ben görüntü işlemede sanal fare uygulaması ile ilgili kaynak kod arıyorum. Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim.

 41. 41 Aslı said at 03:16 on March 9th, 2013:

  Merhaba Hocam ben image processing ile uğraşmaktayım size de bir sorum olacaktı matlab’ın im2double kodunun c#’ta karşılık gelecek bir kod yazmam gerekiyor yani c#’ta im2double için yazılmış bir kod bulmam gerekiyor

 42. 42 gokhan said at 23:10 on April 24th, 2013:

  merhaba hocam ben görüntü işlemede var olan bir balık resminin doku analizinin yapılması ödevini aldım ama yaptıgım araştırmalardan pek sonuç alamadım bana yardımcı olabilirmisiniz?

 43. 43 gokhan said at 23:15 on April 24th, 2013:

  merhaba hocam ben görüntü işleme dersinde var olan bir balık reminin doku analizinin yapılması ödevini aldım ama yaptıgım araştırmalardan sonuç alamadım. Bana bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim.

 44. 44 can said at 18:10 on November 3rd, 2013:

  sobel fonksiyonundaki
  int normalizeMin = maxIntVal;
  satırındaki maxIntVal değişkeninin ilk değeri nedir tanımlama yapılmamışda.

 45. 45 maide said at 11:57 on November 20th, 2014:

  İyi günler benim bir ödevim yar yardımcı olursanız sevinirim. 2 image i picturebox dan alıp toplama çıkarma çarpma ve bölme işlemleri yaparak yani resim elde etmek ve picturebox ta görüntülemek.Teşekkürler şimdiden


Leave a Reply